ΑρχικήΠολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας

 Προστασία προσωπικών δεδομένων

  Η εταιρία μας τηρώντας πιστά τις αρχές και τα ήθη  που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε  δημοσιοποιεί, αποκαλύψει, ανταλλαγή ή πώληση των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφορίων που εμπιστεύεστε, παρά μόνο με την προηγούμενη έγκρισή σας ΚΑΙ κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.